Създаваме софтуер, който отговаря на Вашите нужди

Разработка, проектиране и дизайн на персонализирани софтуерни продукти

Свържете се с нас сега

За нас


Смарт системс 2010 ЕООД е сред основните компании в областта на внедряването и разработката на информационните системи в българската съдебната система. Създадена през 2010 година, компанията се специализира в разработката на софтуерни решения и предоставянето на консултации в сферата на оптимизацията и преструктуриране на бизнес процеси, управление на проекти, както и внедряването и интеграцията на информационни системи. Целта на Смарт системс 2010 ЕООД е да бъде катализатор за усъвършенстване на организацията на работа и управление в българските съдилища, чрез все по-широко прилагане на информационните технологии в автоматизацията на работните процеси в съдебната система. Екипът на Смарт системс 2010 ЕООД е разработил, внедрил и поддържа и разширява функционалността на Автоматизираната система за управление на делата, внедрена в над 20 съдилища, включително Върховния касационен съд, Софийски апелативен съд, Административен съд София – град, Софийски районен съд и ред други окръжни, районни и административни съдилища

Повече от

11

години опит

Над

50

завършени проекта

Услуги


"Смарт Системс 2010" има солиден опит в изготвянето и реализирането на ИТ проекти, свързани с анализ, проектиране и внедряване на информационни системи и портални решения за различни по размер организации и институции.

Разработка и внедряване

Предлаганите услуги по разработка и внедряване на информационни системи, които ви предлагаме се базират на най-съвременни технологии и инструменти.

Поддръжка

Предоставяме услуги по техническа поддръжка, за да подпомогнем своите клиенти в безпроблемната и удовлетворяваща експлоатация на внедрените информационни системи.

Системна интеграция

Компанията е внедрила успешно и интегрирала информационни системи на множество организации и институции на местно и национално ниво.

Какво Ви предлагаме


Избирайки нас за ваш партньор, ще можете да разчитате на лично отношение, постоянен стремеж на екипа към удовлетворение на клиентските потребности и висок професионализъм.

Персонализиран подход

Представител на "Смарт Системс 2010" работи с клиентите за намирането на най-подходящото решение за всеки един от тях. Резултатите са документират и обсъждат с клиента с цел предоставяне на най-добри насоки и подход към реализирането на всеки проект.

Експертиза

Екипът ни от софтуерни разработчици притежава богат опит и широки познания в голям кръг от приложни области. При разработката на персонализирани информационни системи, екипът стриктно следва заложените в Системата за качество на "Смарт Системс 2010" процедури, които отговарят на най-съвременните ИТ стандарти.

Поддръжка и помощ

Ще предоставим цялостна поддръжка на новия ви софтуер, която включва определяне на приоритети при отстраняване на проблеми, помощ с функции, с които не сте запознати, онлайн система за помощ, заедно с телефонна и електронна поддръжка и др.

Технологии


В работата си разчитаме на утвърдени технологии, част от които са:

Партньори


Различни организации и институции са в списъка на постоянните ни партньори. Ще споменем само някои от тях:

Висш Съдебен Съвет

Софийски районен съд

Върховен Касационен Съд

Прокуратура на Република България

Конституционен съд

Административен съд София

Нашият екип


Екипът на Смарт системс 2010 ЕООД се състои от талантливи и мотивирани специалисти, посветени на своята работа. Ние сформираме екипите в зависимост от целите на своите клиенти. Едно от условията за приемане в екипа на Смарт системс 2010 ЕООД е кандидатите да притежават талант и желание за развитие, да бъдат посветени на работата си. Нашият екип се развива постоянно и работи с водещите световни технологии, които отговарят на очакванията на нашите клиенти. Той е съставен от професионалисти от различни области, обединени от целите на фирмата и устремени към оптимално изпълнение на решенията й.

Лора Петрова

Управление на проекти

Антонио Петров

Уеб програмиране

Мартин Иванов

Уеб програмиране

Кирил Илиев

Уеб програмиране и поддръжка

Гаранция за качество


За да гарантираме възможно най-високо качество при предоставяане на нашите услуги, комапнията има внедрени системи за управление на качеството, сигурността на информацията и управление на услугите съгласно стандарти- EN ISO 9001:2015, EN ISO 27001:2013, EN ISO20000-1:2011.

Управление на качеството - ISO 9001:2015

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента.

Управление на сигурността на информацията - EN ISO 27001:2013

Международният стандарт ISO/IEC 27001 задава модел за изграждане и определя изисквания към системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ). Тези системи служат за защита на активите, които боравят с информация и се основават на възприети принципи, цели, политики и на оценки на рисковете, които могат да въздействат неблагоприятно върху бизнеса.

Управление на услугите - EN ISO 20000-1:2011

ISO / IEC 20000-1 е международно призната система за управление, която се фокусира върху предоставянето и подобряване на IT услугите за клиентите. Стандартът определя изискванията към доставчиците на услуги да планират, внедряват, прилагат, работят, наблюдават, преглеждат, поддържат и подобряват SMS. Изискванията включват проектирането, прехода, доставката и подобряване на услугите за изпълнение на договорните изисквания за услугите.

Управление на системата за околната среда - EN 14001:2015

ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Свържете се с нас

Ул. Деян Белишки №58, София, България

Phone: (+359/885731212)